Schoolvisie

Missie

Sint-Jorisschool Geluwe en Menen wil in dialoog met de omgeving en met aandacht voor haar roots kwaliteitsvol onderwijs bieden: met positieve blik op de toekomst, met grote zorg voor elke leerling, met ervaringsgerichte onderwijspraktijken, met een brede eerste graad, in studiegebieden handel, personenzorg en wetenschappen zowel TSO als BSO.

Sint-Jorisschool: een hartelijke school, voor een boeiende toekomst!
 

Visie

Sint-Jorisschool: een hartelijke school, voor een boeiende toekomst!

Sint-Jorisschool kent zijn oorsprong bij de zusters Augustinessen. Later namen de zusters van Maria van Pittem (Menen) en de zusters O.L.V. ten Bunderen (Geluwe) de zorg over. Zij boden onderwijs met de katholieke opvoeding centraal, toegankelijk voor het brede publiek en met zorg voor elke leerling. Deze kerngedachten zijn onlosmakelijk verbonden met de school.

Sint-Jorisschool behoort tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Dialoog staat centraal. Met open blik, maar met standvastigheid op onze sterktes en eigenheid, willen we met elke leerling, ouder, leraar, … elke gast in gesprek gaan.

Sint-Jorisschool: een hartelijke school, voor een boeiende toekomst!

Hartelijkheid is voor Sint-Jorisschool een grondbeginsel. We zijn gastvrij. Diversiteit laat jongeren toe de vele culturen van deze wereld te ontdekken en te respecteren. Door een open dialoog met elke partner in de schoolomgeving bereiken we het beste resultaat voor onze leerlingen.

Elke leerling moet zichzelf kunnen zijn en mag een eigen weg volgen in de persoonlijke vorming en ontwikkeling. We nodigen leerlingen uit om elkaar hierin te respecteren. De school engageert zich om hier een voortrekkersrol op te nemen. We bieden ruime ondersteuning via leerlingenbegeleiding leerzorg en leefzorg. Welbevinden staat centraal.

Sint-Jorisschool: een hartelijke school, voor een boeiende toekomst!

De Sint-Jorisschool stelt een duidelijk doel voorop: onderwijs bieden. Kennisverwerving, inoefenen van vaardigheden, talentenontplooiing en attitudeontwikkeling staan centraal.

Een leerling staat niet alleen in de Sint-Jorisschool. We leren ervaringen delen, we leren samenwerken en we leren van elkaar. Dit houdt voor de leerlingen ook verantwoordelijkheden in. Respect voor elkaar en correcte attitudes zijn hierbij een noodzaak. We wakkeren verantwoordelijkheidszin bij elke leerling en hun ouder(s) aan om eigenaar te blijven van het eigen leertraject.

Sint-Jorisschool: een hartelijke school, voor een boeiende toekomst!

Een boeiende toekomst start met doordachte keuzes binnen onze school. We begeleiden actief de ouders en toekomstige leerlingen bij de eerste stappen in het secundair onderwijs.

Leerwinsten moeten kunnen leiden tot eerste of definitieve stappen richting een zelfstandigheid rol in onze maatschappij. We zetten aan tot motiverende studiekeuzes in het secundair en we stomen leerlingen klaar voor de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs.

We willen ook bijdragen tot bewustwording van zichzelf en zichzelf in de maatschappij. Leerlingen aanzetten tot een positieve bijdrage aan de samenleving is eveneens een taak die de Sint-Jorisschool wil opnemen.

722
 
Leerlingen
101
 
Leerkrachten
25
 
Studierichtingen
2091
 
vind-ik-leuks

Contact Menen

Fabiolalaan 2
  8930 Menen
056 51 36 82 
info@sijo.be
ma, di, do, vr: 7.45 u - 18 u
wo: 7.45 u - 15 u

Contact Geluwe

Kloosterstraat 15
  8940 Geluwe
056/51 47 51 
geluwe@sijo.be
ma, di, do: 7.45 u - 17.45 u
wo: 7.45 u - 12.15 u
vr: 7.45 u - 16.15 u

Scholengemeenschap

Logo scholenaandeleie