2e jaar

Om een goede keuze in het tweede leerjaar te maken, is het nuttig de structuur van de 2e en 3e graad te kennen. Deze structuur wordt weergegeven in een matrix.
Van links naar rechts krijg je de verschillende finaliteiten. Deze gaan van doorstroom naar arbeidsmarktgericht. Doorstroom betekent gericht op verder studeren. M.a.w. links zijn de meer theoretische en abstracte richtingen en rechts in het schema schuiven we op naar maar praktische richtingen met voorbereiding op de arbeidsmarkt.
Van boven naar beneden vind je de verschillende interessedomeinen. Hier kan je kiezen naar eigen voorkeur. Binnen een finaliteit is de moeilijkheidsgraad nagenoeg gelijk. Een domein kan afhankelijk van het interesseveld wel nadruk leggen op andere vakken. 
meer theoretisch  ← ← ← ←  --- → → → → →  meer praktisch
doorstroom   dubbele finaliteit
doorstroom/
arbeidsmarkt
arbeidsmarkt-
gericht 

interesse
domeinen

economie
&
organisatie

ASO-richtingen

economie

 

humane
wetenschappen   

 

wetenschappen

bedrijfs-
wetenschappen 
bedrijf &
organisatie 
 organisatie
& logistiek
maatschappij
&
welzijn
welzijns-
wetenschappen 
 maatschappij
& welzijn
 zorg &
welzijn

STEM

biotechnologische
wetenschappen 
   

 

Toekomstgericht kiezen in het tweede leerjaar:
Het spreekt voor zich dat wie een doorstroomrichting ambieert, zich ook theoretischer dient voor te bereiden. Wie een arbeidsgerichte vorming verkiest, maakt beter de keuze voor praktijkvorming.

Arbeidsmarktgericht:
Wie een praktijkgerichte vorming verkiest, kan dit via 2B en 2A. De opleiding in 2B heeft voor de algemene vorming een praktijkgerichte aanpak en ook de basisopties en uren differentiatie zijn heel praktisch ingericht. Afhankelijk van de keuze in interesse, probeer je wat verdieping te halen in de specifieke vakken.
Ook de richting 2A kan, hoewel de richting eerder theoretisch is, voorbereiden op dubbele finaliteit of arbeidsmarktgerichte studiekeuzes. Bij de differentiatie valt de keuze op verbreding van de algemene vorming (zoals verbreding wiskunde en/of Frans) of de praktische differentiatie-uren (zoals creatieve vorming - voedingsatelier). De basisoptie kies je dan volgens de interesse.

Doorstroomgericht:
Wie 1Au of 1A volgde en de verdieping voor vele vakken meepikte, kan de keuze voor 2Au of 2A maken. Wie 2Au kiest zal terug alle verdiepende doelen in de algemene vakken aangeboden krijgen. Wie 2A kiest maakt best de keuze om via de differentiatie extra verdiepende doelen aan te boren (zoals verdieping wiskunde en/of Frans). Uiteraard proberen leerlingen ook tijdens de lessen algemene vorming verdiepende doelen te behalen.
Wie binnen de uren algemene vorming alle verdiepingsdoelen weet te behalen, kan naar interesse kiezen. Wie een bepaald domein verkiest, kan best de differentiatie toespitsen op specifieke vakken die passend zijn bij de gewenste richting. Ook hier kan volgens interesse een basisoptie gekozen worden.

 

 

Kalender

Inschrijvingen

Vanaf 20 april 2020
digitaal via de website

 

Infobrochure

Brochure eerste graad

brochure 1A 1B

 

Brochure 2e en 3e graadinfobrochure transparant

766
 
Leerlingen
101
 
Leerkrachten
25
 
Studierichtingen
1548
 
vind-ik-leuks

Contact Menen

Fabiolalaan 2
  8930 Menen
056 51 36 82 
info@sint-jorisschool.be
ma, di, do, vr: 7.45 u - 18 u
wo: 7.45 u - 15 u

Contact Geluwe

Kloosterstraat 15
  8940 Geluwe
056 51 47 51 
geluwe@sint-jorisschool.be
ma, di, do: 7.45 u - 17.45 u
wo: 7.45 u - 12.15 u
vr: 7.45 u - 16.15 u

Scholengemeenschap

Logo scholenaandeleie