In de basisoptie Economie en organisatie voor 2A en 2Au wakkeren we ondernemerszin bij leerlingen aan en geven we hen inzicht in de economische spelers in onze samenleving. Via onderzoeken en toepassingen leren we het keuzegedrag van mensen in de economie ontdekken. Het werken met de pc krijgt hier een centrale plaats. Door het belichten van actuele fenomenen krijgen leerlingen inzicht in het economische nieuws. Via een eigen project zullen leerlingen ondervinden wat een eigen onderneming hebben betekent. Deze basisoptie blikt vooruit op 3e jaar doorstroom economie,  bedrijfswetenschappen en dubbele finaliteit bedrijf en organisatie.

De basisoptie Klassieke talen voor 2Au bouwt verder op het vak Latijn uit het eerste jaar. Door het bestuderen van deze rijke taal wordt geleerd een taalsysteem te doorgronden en analyseren. Met behulp van de grammatica en de woordenschat van het Latijn wordt het taalgevoel en leesvaardigheid aangescherpt. Dit zal zeker helpen bij het leren van andere vreemde talen. Samen lezen we teksten Klassieke talen uit de oudheid. Zo leren leerlingen genieten van de beeldende kracht van taal en maken ze kennis met een geschiedenis die nog heel veel invloed heeft op onze tijd. In deze basisoptie worden leerlingen uitgedaagd om creatief aan de slag te gaan met de taal en cultuur van de Grieken en Romeinen. Echt iets voor wie houdt van taal en van een rijke geschiedenis met sterke verhalen. Deze basisoptie blikt vooruit op 3e jaar doorstroom Latijn.

In de basisoptie Maatschappij & welzijn leren de leerlingen om een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen en dit zowel vanuit een menselijke als vanuit een natuurwetenschappelijke benadering. Daarnaast verwerven ze inzicht in het sociale gedrag van mensen en de maatschappelijke fenomenen. Ook leren de leerlingen om kritisch om te gaan met maatschappelijke vragen en verschijnselen. Verder is er ook veel aandacht voor het toepassen van sociale en communicatieve vaardigheden in verschillende situaties. Een optie met heel wat mogelijkheden en vaardigheden die in een later leven onmiskenbaar belangrijk zullen zijn. Deze basisoptie blikt vooruit op 3e jaar doorstroom humane wetenschappen,  welzijnswetenschappen en dubbele finaliteit maatschappij en welzijn.

De basisoptie Moderne talen en wetenschappen voor 2Au valt uiteen in twee pakketten. In het luik Moderne talen ga je aan de slag in het Frans, Engels en Nederlands. De kennis die in de algemene vorming van deze vakken werd opgebouwd, wordt in verschillende situaties praktisch toegepast. Er worden overeenkomsten en verschillen tussen de talen ontdekt en het inzicht in taal wordt vergroot. Leerlingen mogen creatief aan de slag gaan met taal en genieten vaak van taal in al haar vormen. In het pakket Wetenschappen worden heel wat onderzoeksprojecten en experimenten voor fysica, biologie en chemie uitgevoerd. Zo worden de vaardigheden en kennis die in de algemene vorming geleerd werden toegepast. Leerlingen ontdekken dat heel wat verschijnselen uit ons dagdagelijks leven te maken hebben met natuurwetenschappen en dat er heel wat verbanden zijn tussen fysica, biologie en chemie. Deze basisoptie blikt vooruit op 3e jaar doorstroom wetenschappen en moderne talen.

Deze basisoptie voor 2A en 2Au is een mooie keuze voor leerlingen met een bijzondere interesse voor wetenschappelijk werk in het labo. STEM-wetenschappen betekent integratie van wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde tot één boeiende opleiding. We ontwikkelen bij leerlingen onderzoeksvaardigheden waar alle facetten van STEM aan bod komen. We analyseren, doen vaststellingen in het labo en argumenteren onze besluiten. Bij complexe vraagstukken zoeken we naar onderbouwde verklaringen of oplossingen. In het pakket techniek-wetenschappen staat labowerk voor de vakken chemie, biologie en fysica centraal. Deze basisoptie blikt vooruit op 3e jaar doorstroom biotechnologische wetenschappen.
722
 
Leerlingen
101
 
Leerkrachten
25
 
Studierichtingen
2091
 
vind-ik-leuks

Contact Menen

Fabiolalaan 2
  8930 Menen
056 51 36 82 
info@sijo.be
ma, di, do, vr: 7.45 u - 18 u
wo: 7.45 u - 15 u

Contact Geluwe

Kloosterstraat 15
  8940 Geluwe
056/51 47 51 
geluwe@sijo.be
ma, di, do: 7.45 u - 17.45 u
wo: 7.45 u - 12.15 u
vr: 7.45 u - 16.15 u

Scholengemeenschap

Logo scholenaandeleie