Binnenkort
Hulp bij je studiekeuze?

Door te klikken op bovenstaande figuur kom je terecht bij een studiekeuzemethode.

Dit instrument voor studiekeuze helpt leerlingen, ouders, leerkrachten, clb-medewerkers,... om beter zicht te krijgen op de verschillende profielen van studierichtingen.

Foto's van recente activiteiten van op onze Facebook-pagina.