Eerste jaar

1B
1A
1Au  (uitbreiding) 
1Au + Latijn

EERSTE LEERJAAR B (1B)

Image
1B is er voor wie het basisonderwijs verlaat zonder getuigschrift. Leerlingen met getuigschrift die in het basisonderwijs grote moeilijkheden ervaarden, kunnen na advies van CLB, ook in 1B aansluiten.

Wie 1B met vrucht beëindigd heeft, krijgt op het einde van het schooljaar het getuigschrift basisonderwijs.
27 lesuren basisvorming
Deze richting biedt op een aangepast tempo de basisvorming voor taal en rekenen aan. Er wordt gestart op het niveau vijfde/zesde leerjaar. De klasgroepen zijn klein en de leerlingen worden er nagenoeg persoonlijk begeleid. Naast het verhogen van de taal- en wiskundekennis geven we deze leerlingen meer zelfvertrouwen en zetten we sterk in op de ontplooiing van hun talenten. Aanvullend op de verplichte vorming maken de leerlingen twee keuzes uit de lijst van keuzemodules. Deze modules geven de kans aan de leerlingen om te ontdekken of de leerstof die in die module aangeboden wordt iets voor hen is. Dit ’proeven’ van een vak is bedoeld als steun voor het kiezen van de vervolgopleiding in het tweede jaar B. Wie 1B gevolgd heeft, krijgt op het einde van het schooljaar het getuigschrift basisonderwijs.
Image
1 lesuur leer-en leefsleutels
Via leersleutels (cursus leren leren) willen we de leerlingen helpen een goede studiehouding en -methode aan te leren. Naast de handige tips, speelt het plannen van taken, toetsen en examens in deze lessen een belangrijke rol. Ook is het belangrijk dat de leerlingen hun eigen manier van leren onder de loep nemen en bij kunnen sturen waar nodig.

Via leefsleutels willen we het sociale en emotionele van onze leerlingen bevorderen. Dit doen we door specifieke aandacht te besteden aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden en bevorderen van het klas- en groepsklimaat. Ook proberen we onze leerlingen bewust leren omgaan met specifieke thema’s zoals pesten, vriendschap, diversiteit, conflicten, groepsdruk…
4 lesuren keuzemodule
De modules geven de kans aan de leerlingen om te ontdekken of de leerstof die in de die module aangeboden wordt iets voor hen is. Dit 'proeven' van een vak is bedoeld als steun voor het kiezen van een vervolgopleiding in het tweede jaar B.
Kantoor
Haal het bedrijfsleven in jouw lessenrooster! Stap voor stap leer je de verschillende facetten van het bedrijfsleven kennen. Dat doe je aan de hand van verschillende bedrijven in de buurt: we gaan op bezoek en daarna onderzoeken we het reilen en zeilen binnen die onderneming. Hoe zit het met de klanten? Wie zijn de leveranciers? Welke werknemers zijn in dienst? Wat doen zij om winst te maken?
Image

EERSTE LEERJAAR A (1A)

Image
Image
27 lesuren basisvorming
De leerlingen die starten in 1A krijgen een brede algemene basisvorming. Daarin verwerken ze de voorziene leerstof en krijgen ze meer leerstof voor een beperkt aantal vakken. Tijdens de voorziene lestijden is er voldoende tijd om te herhalen en te oefenen.
Image
1 lesuur leer- en leefsleutels
Via leersleutels (cursus leren leren) willen we de leerlingen helpen een goede studiehouding en -methode aan te leren. Naast de handige tips, speelt het plannen van taken, toetsen en examens in deze lessen een belangrijke rol. Ook is het belangrijk dat de leerlingen hun eigen manier van leren onder de loep nemen en bij kunnen sturen waar nodig.

Via leefsleutels willen we het sociale en emotionele van onze leerlingen bevorderen. Dit doen we door specifieke aandacht te besteden aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden en bevorderen van het klas- en groepsklimaat. Ook proberen we onze leerlingen bewust leren omgaan met specifieke thema’s zoals pesten, vriendschap, diversiteit, conflicten, groepsdruk …

2 lesuren oefenkansen

Naast het algemeen lessenpakket zetten we op onze school ook twee lesuren in op individuele leerkansen. Tijdens deze lesuren werken wij op maat van de leerling. De leerling krijgt hierbij extra tijd om de leerstof wiskunde en Frans te verwerken De leerkrachten zijn steeds aanwezig om de nodige ondersteuning te bieden. Deze lesuren zijn klas overstijgend voor alle leerlingen van het eerste leerjaar A en zijn niet vrij te kiezen.

2 lesuren keuzemodule

De leerlingen uit 1A kiezen kiezen voor 1 module van 2 lesuren. Voor sommige modules is er een verplaatsing nodig naar een andere campus binnen de scholengemeenschap. Dit kan je zien aan het logo van de school naast de module.
Creatieve vorming
This image for Image Layouts addon
De module creatieve vorming gaat verder dan de lessen beeld en muziek. Het creëren van iets nieuws brengt mensen bij elkaar. Je traint in deze module technische handvaardigheid op een creatieve manier. Je boort een nieuw palet aan creatieve werkwijzen aan: schildertechnieken, boetseertechnieken, werken met verschillende materialen.
Image
STEM-IT-robotica
This image for Image Layouts addon
In deze module leer je programmeren in een technologische omgeving. Naast het programmeren op een computer zal je in een elektronische omgeving displays, motortjes en leds aansturen en werken met sensoren (afstandssensor, drukknop, temperatuursensor, vochtigheidssensor,..). Een app voor smartphone of tablet, een 3D-printer en lasercutter kunnen je daarbij helpen. Na het aanleren van een aantal basisvaardigheden zal je vanuit een probleemstelling een oplossing creëren. In deze module kan je zeker je talenten op vlak van wiskunde, wetenschap en techniek verder ontplooien.
Image
Sport
This image for Image Layouts addon
In de module sport leer je nieuwe sporten kennen en diep je de klassieke sportdisciplines technisch verder uit. De nieuwe sporten die aan bod komen zijn klimmen, oriëntatielopen, reddend zwemmen, mini-tennis, fitness, squash, baseball en flagfoot. De klassieke sporten zijn zwemmen (verschillende stijlen en keerpunten), gymnastiek (aanleren van enkele moeilijkere technieken), basketbal, volleybal, handbal, badminton, voetbal en ritmiek. Voor deze module ben je fysiek in heel goede conditie en wil je presteren op sportief vlak. Je lichaam verdraagt veel sportieve inspanningen, je recupereert lichamelijk snel, je hebt een sterk doorzettingsvermogen en je houdt van een stevige sportieve uitdaging.
Image

EERSTE LEERJAAR A met uitbreiding (1Au) - Geluwe

Image
27 lesuren basisvorming
De leerlingen die starten in 1Au krijgen een brede algemene basisvorming, maar de leerstof wordt in alle vakken uitgebreid en verdiept. Daardoor is er minder tijd om te herhalen en in te oefenen. Die leerlingen moeten dus op kortere tijd meer leerstof verwerken en zelfstandig herhalen en inoefenen.
Image
1 lesuur leer- en leefsleutels
Via leersleutels (cursus leren leren) willen we de leerlingen helpen een goede studiehouding en -methode aan te leren. Naast de handige tips, speelt het plannen van taken, toetsen en examens in deze lessen een belangrijke rol. Ook is het belangrijk dat de leerlingen hun eigen manier van leren onder de loep nemen en bij kunnen sturen waar nodig.

Via leefsleutels willen we het sociale en emotionele van onze leerlingen bevorderen. Dit doen we door specifieke aandacht te besteden aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden en bevorderen van het klas- en groepsklimaat. Ook proberen we onze leerlingen bewust leren omgaan met specifieke thema’s zoals pesten, vriendschap, diversiteit, conflicten, groepsdruk …
4 lesuren keuzemodule
De modules die aangeboden worden zijn hetzelfde in 1Au en 1A. 

Voor de leerlingen uit 1Au zijn er twee mogelijkheden: ofwel kiezen ze voor de module Latijn van 4 lesuren, ofwel kiezen ze voor 1 lesuur Frans, 1 lesuur wiskunde en een keuzemodule van 2 lesuren.
Latijn (4 lesuren)
In deze module van 4 uur ontdek je de Latijnse woordenschat en spraakkunst. Eens je die een beetje onder de knie hebt, kan je dan teksten lezen en vertalen. Op die manier gaat de rijke wereld van de Romeinen voor je open, met hun boeiende geschiedenis, cultuur en verhalen. De Romeinen hebben onze samenleving zeker beïnvloed. Bovendien zal inzicht in het Latijn je helpen bij het leren van moderne vreemde talen. Op het einde van het eerste jaar maak je ook kennis met het Grieks.
Image

Adres

Fabiolalaan 2, 8930 Menen
Kloosterstraat 15, 8940 Geluwe

Bel

056 51 36 82
056 51 47 51

Mail

info@sijo.be