Tweede jaar

2B
2A
2A uitbreiding

TWEEDE LEERJAAR B (2B)

Image
20 lesuren basisvorming
De leerlingen uit 1B of de leerlingen die na 1A kiezen om verder op een aangepast tempo de leerstof te verwerken vinden hun weg in het tweede jaar B. Naast de 20 uren basisvorming krijgen de leerlingen 10 lesuren basisopties en vullen die aan met twee lesuren uit de keuzemogelijkheden die de school aanbiedt.
Image
10 lesuren basisopties

Economie en organisatie / Maatschappij en welzijn

In de basisoptie economie en organisatie (5 lesuren per week) staat economie tot leven brengen centraal. We plaatsen leerlingen in de rol van consument en laten hen met deze bril kijken naar de bedrijfswereld, de financiële wereld en de overheid. Daarnaast wakkeren we de ondernemerszin aan en laten hen voelen welke taken een ondernemer moet vervullen. Er wordt ruim tijd voorzien om het economisch leven in de dagelijkse praktijk te ervaren. Een goede keuze voor leerlingen met een neus voor zaken doen.

 

In de basisoptie maatschappij en welzijn (5 lesuren per week) verkennen de leerlingen hun rol in de samenleving en hun relatie tot de anderen in die samenleving. Ontwikkelen van sociale vaardigheden is een eerste belangrijke focus in dit pakket. Daarnaast wordt er gewerkt rond drie gebieden uit het domein welzijn: lichaamszorg (het eigen lichaam en welbevinden), lifestyle (interieur, sfeerschepping, vormgeving en mode) en voeding (gezonde maaltijden samenstellen en bereiden). Naast de theoretische insteek wordt er ruim tijd voorzien om de kennis toe te passen in de praktijk.
2 lesuren differentiatie

Voor het differentiatiepakket kan je kiezen voor een uitbreiding (2 uur per week) van de basisoptie maatschappij en welzijn of voor een uitbreiding (2 uur per week) van de basisoptie economie en organisatie.

Economie en organisatie
Via de differentiatie kunnen de leerlingen hun basisoptie versterken met twee aanvullende uren.
De focus ligt hier op Frans en Engels.

TWEEDE LEERJAAR A (2A)

Image
Image
25 lesuren basisvorming
In 2A krijgen de leerlingen 25 lesuren basisvorming en kiezen één basisoptie van 5 lesuren. De basisopties van de scholen sluiten aan op het aanbod in de tweede graad. Naast die basisoptie krijgen zij aanvullend 2 lesuren waarvoor zij afhankelijk van de basisoptie een keuze moeten maken.
Image
5 lesuren basisoptie

Economie en organisatie

In de basisoptie economie en organisatie wakkeren we de ondernemerszin bij leerlingen aan en geven we hen inzicht in de economische spelers in onze samenleving. Via onderzoeken en toepassingen leren we het keuzegedrag van mensen in de economie ontdekken. Het werken met de pc krijgt hier een centrale plaats. Door het belichten van actuele fenomenen krijgen leerlingen inzicht in het economische nieuws. Via een eigen project zullen leerlingen ondervinden wat een eigen onderneming hebben betekent.

Maatschappij en welzijn

In de basisoptie maatschappij en welzijn leren de leerlingen om een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen en dit zowel vanuit een menselijke als vanuit een natuurwetenschappelijke benadering. Daarnaast verwerven ze inzicht in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen. Ook leren de leerlingen om kritisch om te gaan met maatschappelijke vragen en verschijnselen. Verder is er ook veel aandacht voor het toepassen van sociale en communicatieve vaardigheden in verschillende situaties. Een optie met heel wat mogelijkheden en vaardigheden die in een later leven onmiskenbaar belangrijk zullen zijn.

STEM-wetenschappen: techniek-wetenschappen

Deze basisoptie is een mooie keuze voor leerlingen met een bijzondere interesse voor wetenschappelijk werk in het labo. STEM-wetenschappen betekent integratie van wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde tot één boeiende opleiding. We ontwikkelen bij leerlingen onderzoeksvaardigheden waar alle facetten van STEM aan bod komen. We analyseren, doen vaststellingen in het labo en argumenteren onze besluiten. Bij complexe vraagstukken zoeken we naar onderbouwde verklaringen of oplossingen. In het pakket techniek wetenschappen staat labowerk voor de vakken chemie, biologie en fysica centraal.
2 lesuren differentiatie

De keuze van de differentiatie hangt af van het eigen abstractieniveau en de gewenste vervolgstudiekeuze.
Er kan gekozen worden om de basisvorming te versterken of verder onderzoeken vanuit eigen interesseveld.

Combineer keuze 1 en 2 of kies voor een differentiatie van twee lesuren.

Image

TWEEDE LEERJAAR A MET UITBREIDING (2Au) Geluwe

Image
25 lesuren basisvorming
In 2Au krijgen de leerlingen 25 lesuren basisvorming en kiezen één basisoptie van 5 lesuren. De basisopties van de scholen sluiten aan op het aanbod in de tweede graad. Naast die basisoptie krijgen zij aanvullend 2 lesuren waarvoor zij afhankelijk van de basisoptie een keuze moeten maken.
Image
5 lesuren basisoptie

Klassieke talen

De basisoptie Klassieke talen bouwt verder op het vak Latijn uit het eerste jaar. Door het bestuderen van deze rijke taal wordt geleerd een taalsysteem te doorgronden en analyseren. Met behulp van de grammatica en de woordenschat van het Latijn wordt het taalgevoel en leesvaardigheid aangescherpt. Dit zal zeker helpen bij het leren van andere vreemde talen. Samen lezen we teksten uit de oudheid. Zo leren leerlingen genieten van de beeldende kracht van taal en maken ze kennis met een geschiedenis die nog heel veel invloed heeft op onze tijd. In deze basisoptie worden leerlingen uitgedaagd om creatief aan de slag te gaan met de taal en cultuur van de Grieken en Romeinen. Echt iets voor wie houdt van taal en van een rijke geschiedenis met sterke verhalen.

Moderne talen en wetenschappen

De basisoptie Moderne talen en wetenschappen valt uiteen in twee pakketten.

In het luik Moderne talen (2 lesuren) ga je aan de slag in het Frans, Engels en Nederlands. De kennis die in de algemene vorming van deze vakken werd opgebouwd, wordt in verschillende situaties praktisch toegepast. Leerlingen mogen creatief aan de slag gaan met taal en genieten vaak van taal in al haar vormen.

In het pakket Wetenschappen (3 lesuren) worden heel wat onderzoeksprojecten en experimenten voor fysica, biologie en chemie uitgevoerd. Zo worden de vaardigheden en kennis die in de algemene vorming geleerd werden toegepast

STEM-wetenschappen: techniek-wetenschappen

Deze basisoptie is een mooie keuze voor leerlingen met een bijzondere interesse voor wetenschappelijk werk in het labo. STEM-wetenschappen betekent integratie van wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde tot één boeiende opleiding. We ontwikkelen bij leerlingen onderzoeksvaardigheden waar alle facetten van STEM aan bod komen. We analyseren, doen vaststellingen in het labo en argumenteren onze besluiten. Bij complexe vraagstukken zoeken we naar onderbouwde verklaringen of oplossingen. In het pakket techniek-wetenschappen staat labowerk voor de vakken chemie, biologie en fysica centraal.

Maatschappij en welzijn

In de basisoptie maatschappij en welzijn leren de leerlingen om een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen en dit zowel vanuit een menselijke als vanuit een natuurwetenschappelijke benadering. Daarnaast verwerven ze inzicht in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen. Ook leren de leerlingen om kritisch om te gaan met maatschappelijke vragen en verschijnselen. Verder is er ook veel aandacht voor het toepassen van sociale en communicatieve vaardigheden in verschillende situaties. Een optie met heel wat mogelijkheden en vaardigheden die in een later leven onmiskenbaar belangrijk zullen zijn.

Economie en organisatie

In de basisoptie economie en organisatie wakkeren we de ondernemerszin bij leerlingen aan en geven we hen inzicht in de economische spelers in onze samenleving. Via onderzoeken en toepassingen leren we het keuzegedrag van mensen in de economie ontdekken. Het werken met de pc krijgt hier een centrale plaats. Door het belichten van actuele fenomenen krijgen leerlingen inzicht in het economische nieuws. Via een eigen project zullen leerlingen ondervinden wat een eigen onderneming hebben betekent.

2 lesuren differentiatie

De keuze van de differentiatie hangt af van het eigen abstractieniveau en de gewenste vervolgstudiekeuze.

Er kan gekozen worden om de basisvorming te versterken of verder onderzoeken vanuit eigen interesseveld.

Image

Adres

Fabiolalaan 2, 8930 Menen
Kloosterstraat 15, 8940 Geluwe

Bel

056 51 36 82
056 51 47 51

Mail

info@sijo.be