Tweede graad

De tweede graad bestaat uit het derde en het vierde leerjaar. Vanaf de tweede graad kan je kiezen voor een studierichting die het beste aansluit bij jouw interesses en mogelijkheden. 

In onze school bieden we studierichtingen aan met doorstroomfinaliteit, dubbele finaliteit en arbeidsmarktgerichte finaliteit

FINALITEIT DOORSTROOM-DOMEINGEBONDEN

Doorstromen naar het hoger onderwijs is het verlengde van de gevolgde studierichting is mogelijk
Image

Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting die een brede algemene vorming combineert met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. De leerstof gaat in op concrete maatschappelijke fenomenen. Leerlingen verwerven zo inzicht in belangrijke economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Herken je jezelf in deze talenten?

 • Je bent goed met cijfers.
 • Je hebt een sterk logisch inzicht.
 • Je kan nauwkeurig werken en hebt oog voor detail.
 • Je kan zowel zelfstandig als in groep werken.
 • Je werkt graag op de computer.
 • Je bent taalvaardig.
Na de tweede graad bedrijfswetenschappen neem je de logische stap naar een derde graad bedrijfswetenschappen.

Biotechnologische STEM- wetenschappen

Biotechnologische STEM-wetenschappen is een theoretische richting die een brede algemene vorming met natuur-en biotechnologisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn combineert. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Ook elektromagnetisme komt aan bod. De leerlingen denken onder meer vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.

Herken je jezelf in deze talenten?
 • Je bent 

Na de tweede graad biotechnologische STEM-wetenschappen neem je de logische stap naar een derde graad biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen. 

Image
Image

Maatschappij-en welzijnswetenschappen

Een theoretische studierichting die een brede algemene vorming combineert met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dit doen ze vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën

Herken je jezelf in deze talenten?
 • Je bent geboeid door de mens en zijn gedrag.
 • Je wil je graag verdiepen in sociologie, filosofie en psychologie.
 • Je kan nauwkeurig werken en hebt oog voor detail.
 • Je kan zowel zelfstandig als in groep werken.

Na de tweede graad maatschappij- en welzijnswetenschappen neem je de logische stap naar een derde graad welzijnswetenschappen.

 

DUBBELE FINALITEIT

Doorstromen naar het hoger onderwijs (professionele bachelor) of de arbeidsmarkt zijn mogelijk.

Image

Bedrijf en organisatie

Bedrijf en organisatie is een theoretische-praktische studierichting. Ze biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen.  Leerlingen verwerven kennis en competenties met betrekking tot het ondersteunen van boekhoudkundige en commerciële activiteiten. Daarnaast belichten we de human resource afdeling en komen de aspecten van (inter)nationaal goederenvervoer aan bod.  

Herken je jezelf in deze talenten?
 • Je bent 
Na de tweede graad bedrijf en organisatie neem je de logische stap naar een derde graad bedrijfsorganisatie of applicatie-en databeheer.

Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting. in functie van zorg verlenen en begeleiding ontwikkelen de leerlingen een wetenschappelijk theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving, fysiologie en anatomie. Op basis daarvan leren leerlingen vanuit een holistische mensvisie en in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Herken je jezelf in deze talenten?

 • Je bent 
Na de tweede graad maatschappij en welzijn neem je de logische stap naar een derde graad opvoeding en begeleiding of gezondheidszorg.

Image
Image

Taal & communicatie
2024-2025 Derde jaar
2025-2026 Derde en vierde jaar

Taal en communicatie is een theoretisch-praktische studierichting.  Je houdt van sociaal contact, je bent leergierig, ICT-minded. Je wil graag de planning en uitvoering van (kleinschalige) communicatieprojecten leren ondersteunen.
Je krijgt natuurlijk een brede algemene vorming (talen, wiskunde, wetenschappen, ...). 
Specifiek voor deze richting :

 • Nederlands: relatie tussen taaluitingen en gebruikers + communicatieve vaardigheden
 • Engels en Frans: tekstopbouw + communicatieve vaardigheden
 • Duits: communicatieve vaardigheden

Je leert communicatieprojecten voorbereiden. Je leert deskundig omgaan met de actuele media.

Herken je jezelf in deze talenten?
 • Je vindt communicatieve vaardigheden belangrijk.
 • Je kan je deskundig opstellen met media en communicatietools. 
Na de tweede graad taal & communicatie neem je de logische stap naar een derde graad taal & communicatie.

Sport

Sport is een theoretisch-praktische studierichting die in een sportcontext inzichten biedt uit de domeinen wetenschappen en psychologie. Leerlingen leren er bewegingsactiviteiten begeleiden en ondersteunen voor verschillende doelgroepen en het uitgebreide pakket sport is er uiteraard op gericht om ook de eigen motorische vaardigheden en technische competenties op een hoger niveau te tillen in verschillende sportdomeinen.

Herken je jezelf in deze talenten?

 • Je bent actief en hebt aanleg voor meerdere sporten.
 • Je wil je studie en sport met elkaar combineren. 
 • Je bent gedisciplineerd en hebt een goed doorzettingsvermogen.
Na de tweede graad sport neem je de logische stap naar een derde graad sportbegeleiding. 

Image

ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT

De studierichtingen in de arbeidsmarktgerichte finaliteit bereiden leerlingen voor op de arbeidsmarkt.

Image

Organisatie en logistiek

Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Herken je jezelf in deze talenten?
 • Je bent 
Na de tweede graad organisatie & logistiek neem je de logische stap naar een derde graad onthaal, organisatie en sales.

 

Zorg en welzijn

Zorg en welzijn is een praktische studierichting. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er ligt veel nadruk op intermenselijke verhoudingen waardoor er flink geoefend wordt op de sociale en communicatieve vaardigheden. Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarbij zorg draagt voor zichtzelf. De leerlingen verwerven een basisinzicht in anatomie en fysiologie. Ze maken kennis met directe zorg, maar zullen toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg, inclusief de technische aspecten die daarbij komen kijken.

Herken je jezelf in deze talenten?

 • Je bent 
Na de tweede graad zorg en welzijn neem je de logische stap naar een derde graad basiszorg en ondersteuning.

Image

LESSENTABELLEN VERGELIJKEN

Image

Adres

Fabiolalaan 2, 8930 Menen
Kloosterstraat 15, 8940 Geluwe

Bel

056 51 36 82
056 51 47 51

Mail

info@sijo.be