Derde graad

Na de tweede graad volgt de derde graad: het vijfde en het zesde leerjaar. In de derde graad is, net zoals in de tweede graad, het studieaanbod ingedeeld op basis van de finaliteiten, onderwijsvormen en studiedomeinen.

In onze school bieden we ook in de derde graad studierichtingen aan met doorstroomfinaliteit, dubbele finaliteit en arbeidsmarktgerichte finaliteit. Onze studierichtingen sluiten aan bij ons aanbod van de tweede graad.

FINALITEIT DOORSTROOM-DOMEINGEBONDEN

Doorstromen naar het hoger onderwijs is het verlengde van de gevolgde studierichting is mogelijk
Image

Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische richting in de doorstroomfinaliteit die een brede algemene vorming combineert met een uitgebreid pakket economie. De leerlingen leren inzicht te krijgen in macro- en micro-economische concepten en in de werking van ondernemingen. Ze gebruiken wiskundige concepten om economische problemen op te lossen en leren logisch en kritisch te denken om economische verbanden te zien en te begrijpen.

Herken je jezelf in deze talenten?

 • Je hebt interesse in de praktijk- en contextgebonden aanpak.
 • Je hebt interesse in beroepssectoren zoals boekhouden, HR, sales en logistiek.
 • Je bent communicatief.

Bedrijfswetenschappen is een theoretische richting, die voorbereidt op een bachelor richting in hoger onderwijs binnen hetzelfde interessegebied.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Bedrijfsmanagement
 • HR
 • Marketing
 • Lerarenopleiding
 • Handelswetenschappen
 • ...

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een theoretische richting in de doorstroomfinaliteit die een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch-wetenschappelijk denken. De leerlingen leren onderzoekend en probleemoplossend denken vanuit biologie, fysica en chemie en ook vanuit wiskunde wordt gereflecteerd over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.

Herken je jezelf in deze talenten?
 • Je hebt interesse in wetenschap en technologie.
 • Je experimenteert en onderzoekt graag.
 • Je hebt een groot analytisch denkvermogen.
 • Probleemoplossend denken is voor jou geen probleem.
Biotechnologische en chemische STEM wetenschappen is een theoretische richting, die voorbereidt op bachelor- en masterprogramma's in biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen. 

Met je diploma heb je carrièremogelijkheden in onderzoekslaboratoria, farmaceutische industrie, voedingsindustrie, milieuconsultancy...

Image
Image

Welzijnswetenschappen

Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit die een brede vorming combineert met filosofie, sociale en gedragswetenschappen en biologie. In deze richting leren de leerlingen filosoferen, ontwikkelen ze een wetenschappelijk begrippenkader, leren ze maatschappelijke verbanden zien reflecteren ze over wetenschappelijke theorieën. De leerlingen bekijken dit alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

Herken je jezelf in deze talenten?
 • Je wil je communicatieve, sociale en zorgende vaardigheden versterken.
 • Je hebt interesse in je eigen gedrag en dat van anderen.
 • Je wil de mogelijkheden tot maatschappelijk engagement verkennen.
 • Je hebt interesse in natuurwetenschappen.

Welzijnswetenschappen is een theoretische richting, die voorbereidt op een bachelorrichting in het hoger onderwijs binnen hetzelfde interessegebied.

Loopbaantrajecten binnen de gezondheidszorg, sociale dienstverlening en gemeenschapsontwikkeling zijn mogelijk na het behalen van je diploma in de derde graad.

Enkele voorbeelden zijn:

 • maatschappelijk werker
 • beleidsadviseur
 • onderzoeken of coach
 • ...

 

DUBBELE FINALITEIT

Doorstromen naar het hoger onderwijs (professionele bachelor) of de arbeidsmarkt zijn mogelijk.

Image

Applicatie- en databeheer

Applicatie- en databeheer is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit waarin de leerlingen inzichten ontwikkelen in de toegepaste wiskunde en in softwareontwikkeling. Deze leerlingen zijn vaardig in het ontwikkelen van datacommunicatienetwerken, applicaties en ze identificeren fouten en lossen die op. Specifiek zijn de kennis van databanken en programmatielogica en het uitwerken, testen en in werking stellen van applicaties.

Herken je jezelf in deze talenten?
 • Je hebt interesse in IT en data-analyse.
 • Je wil je verder verdiepen in de verschillende applicaties. 
 • Je kan goed probleemoplossend denken. 

Na de derde graad zijn er heel wat carrièremogelijkheden in een groeiend vakgebied. 

Bacheloropleidingen in informatica, computerwetenschappen of bedrijfsinformatietechnologie kunnen een mogelijkheid zijn om verder te studeren.

Masteropleidingen in informatiemanagement, data science of IT-beheer kunnen ook.

Bedrijfsorganisatie

Bedrijfsorganisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit waarin inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen verworven worden. De leerlingen leren ook competenties ontwikkelen wat betreft boekhouden en financieel beheer en ze worden bovendien gevormd om verschillende HR-activiteiten de ondersteunen, zoals bijvoorbeeld sociale wetgeving en loonberekeningen.

Herken je jezelf in deze talenten?
 • Je bent geïnteresseerd in bedrijfsmanagement en organisatie.
 • Je hebt inzicht in de economie. 

Na de derde graad zijn er heel wat carrièremogelijkheden in een groeiend vakgebied. 

Image
Image

Opvoeding en begeleiding

Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit waarin leerlingen een grondige basis ontwikkelen met betrekking tot psychologie, pedagogiek en het werkveld rondom het opgroeien en ontwikkelen van kinderen. Deze leerlingen leren pedagogisch handelen met kinderen van 0 tot 12 jaar en met kinderen met een specifieke zorg of ondersteuningsbehoefte.

Herken je jezelf in deze talenten?
 • Je verdiept je graag in de psychologie van het kind.
 • Je vindt welbevinden en contact belangrijk.
 • Je bent geïnteresseerd in kinderen en wil hen graag begeleiden. 
 • Je wil kritisch nadenken over jezelf en je eigen handelen.

Met je diploma kan je verder studeren. Een professionele bachelor of een graduaatsopleiding binnen het domein Sociale-Agogisch werk en Onderwijs is het meest logische, maar er liggen nog veel andere wegen open. Wil je eerder een praktische vervolgopleiding volgen, dan kan je kiezen voor een éénjarige Se-n-se opleiding. Vanzelfsprekend kan je met je diploma ook meteen aan de slag als kinderbegeleider.

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit waarin een grondige basis gelegd wordt met betrekking tot gezondheidsbevordering, psychologie, agogische handelen, communicatie en deontologie, de mens en zijn plaats in de bredere samenleving, fysiologie en anatomie aan de hand van voorbeelden uit de gezondheids- en welzijnszorg. Deze leerlingen leren zorg dragen voor de gezondheidstoestand en het welbevinden van de mens en leren hen ondersteunen bij taken van het dagelijks leven.

Herken je jezelf in deze talenten?
 • Je bent geïnteresseerd in de gezondheidstoestand van volwassen en ouderen en wilt hen graag ondersteunen bij hun dagelijkse taken.
 • Je vindt contact en welbevinden belangrijk.
 • Je bent een echte teamspeler en kan jezelf kritisch in vraag stellen.
 • Je staat open om te werken in een team.

Met je diploma kan je verder studeren. Een professionele bachelor of een graduaatsopleiding binnen het domein Gezondheidszorg is het meest logische, maar er liggen nog veel andere wegen open. Wil je eerder een praktische vervolgopleiding volgen, dan kan je kiezen voor een éénjarige Se-n-se  opleiding. Vanzelfsprekend kan je met je diploma ook meteen aan de slag als zorgkundige.

Image
Image

Taal en communicatie

Taal en communicatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit waarin de focus gelegd wordt op communicatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. De leerlingen verdiepen zich in communicatiemodellen en -theorieën en ze leren communicatieprojecten en -acties te ondersteunen bij de realisatie en coördinatie ervan.

Herken je jezelf in deze talenten?
 • Je vindt communicatieve vaardigheden belangrijk. 
 • Je kan je deskundig opstellen met media en communicatietools.

Met je diploma kan je verder studeren. Een professionele bachelor of een graduaatsopleiding binnen het domein Handelswetenschappen en Bedrijfskunde of Onderwijs is het meest logische, maar er liggen nog veel andere wegen open. Wil je eerder een praktische vervolgopleiding volgen, dan kan je kiezen voor een éénjarige opleiding. 

ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT

De studierichtingen in de arbeidsmarktgerichte finaliteit bereiden leerlingen voor op de arbeidsmarkt.

Image

Basiszorg en ondersteuning

Basiszorg en ondersteuning is een praktische richting in de arbeidsmarktfinaliteit die zich richt op leerlingen die willen doorgroeien naar een zorg- of welzijnsberoep. Leerlingen leren hierin huishoudelijke en logistieke vaardigheden en krijgen ook een set van tools die noodzakelijk zijn in verschillende zorg- en welzijnsberoepen. 

Herken je jezelf in deze talenten?
 • Je kan huishoudelijke en logistieke taken vlot uitvoeren.
 • Je bent sociaal.
 • Je wil zorgen voor zowel kinderen als volwassenen.

Na het zesde jaar kan je aan de slag als huishoudhulp of logistiek assistent in de zorg. Wil je toch verder studeren, dan is een zevende jaar Kinderzorg of Thuis- en bejaardenzorg een goeie keuze. 
Een graduaatsopleiding volgen, is ook een mogelijkheid.

Onthaal, organisatie en sales

Onthaal, organisatie en sales is een praktische richting in de arbeidsmarktfinaliteit die inzicht biedt in de werking van ondernemingen en gericht is op onthaal- en verkoopactiviteiten. Hierbij is aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden essentieel om op een professionele manier te kunnen omgaan met bezoekers en klanten. Digitale competenties kaderen ook binnen een bedrijf gezien de goederen- documenten- en informatiestroom ondertussen in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Herken je jezelf in deze talenten?
 • Je wil mensen leren onthalen in een bedrijfsomgeving.
 • Je gaat graag met mensen om in een verkoop situatie.
 • Je ziet je later mogelijks in een magazijn werken.  
 • Je ICT-vaardigheden zijn goed.

Na deze richting kan je verder doen in dezelfde richting als specialisatiejaar of een graduaatsopleiding volgen.

Image

LESSENTABELLEN VERGELIJKEN

Image

Adres

Fabiolalaan 2, 8930 Menen
Kloosterstraat 15, 8940 Geluwe

Bel

056 51 36 82
056 51 47 51

Mail

info@sijo.be